herroepingsrecht

retour-herroepingsrecht-TICKEN.jpg

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de dienst hebt gekocht. Voor producten (Skinny Typehelp®) verstrijkt de herroepingstermijn van 14 dagen na de dag waarop je het product hebt ontvangen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, online of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (pdf), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je dient de goederen (Skinny Typehelp®) onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen (Skinny Typehelp®) terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen (Skinny Typehelp®) komen voor jouw rekening.
Ons retouradres: TICKEN bv, Jacob van Lenneplaan 22, 3743 AR BAARN, Nederland.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Start de cursus binnen 14 dagen na sluiting van de overeenkomst, dan ben je alleen gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)
(je kan dit ook digitaal doen op https://www.ticken.nl/opzeggen.)

Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* TICKEN hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Deze TICKEN website gebruikt functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik en de kwaliteit van onze website te meten.
Ook plaatsen wij graag marketing cookies. Deze maken het mogelijk om gepersonaliseerde en relevante aanbiedingen te tonen en social media koppelingen te maken.
Door op “Ja, ik ga akkoord” te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van alle hiervoor omschreven cookies.
Indien je klikt op “Nee, ik ga niet akkoord” plaatsen we alleen noodzakelijke en analytische cookies.